Betekenis

respawn

Wat betekent RESPAWN?

Wie af is in een game, moet vaak wachten op een 'respawn [riespãwn]', een moment waarop je weer terug kunt keren in het spel. In schietspellen betekent het vaak dat een speler neergeknald is en dus even uit het verloop wordt gehaald eer deze weer mag respawnen.

Het neermaaien van tegenstanders bij hun spawnplek wordt vaak aangeduid met 'spawncampen'. Deze tactiek telt doorgaans als onsportief gedrag, gezien de verliezende partij nooit goed kan regroeperen of klaar kan gaan zitten voor een tegenaanval.

Voorbeeldgebruik van RESPAWN

Ik ben neer! Mijn respawn is over tien seconden!

Het duurt in deze game veel te lang voordat je kan respawnen.

We spelen Hardcore: de respawns staan helemaal uit.

Andere termen
Let's playLagLOL

Woord zoeken